KOMF dhe KNK: Nëse sot nuk fillon mësimi, rreth 320.000 nxënësve do t’i mohohet e drejta për arsim

KOMF dhe KNK: Nëse sot nuk fillon mësimi, rreth 320.000 nxënësve do t’i mohohet e drejta për arsim

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF dhe Këshilli i Nxënësve të Kosovës – KNK: Nëse sot më 1 shtator nuk fillon mësimi, rreth 320.000 nxënësve do t’i mohohet e drejta themelore për arsim. Në mesin e tyre, e drejta për arsim do t’i mohohet rreth 25.000 fëmijëve të cilët presin të ulen në bankat e shkollës për herë të parë.

Mohimi i arsimit është shkelje e të drejtës themelore të fëmijës, e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës.

KOMF i bën thirrje palëve në këtë proces të kenë konsideratë kryesore interesin më të mirë të fëmijës, të gjejnë një zgjidhje të përbashkët, pasi ndërprerja e arsimit dëmton më së shumti fëmijët.

No Comments

Leave a Reply