KOMF mban takimin e Asamblesë së Përgjithshme

KOMF mban takimin e Asamblesë së Përgjithshme

KOMF ka mbajtur takimin e rregullt të Asamblesë së Përgjithshme të anëtarëve.

Në këtë takim Asambleja e Përgjithshme e anëtarëve miratoi Raportin Vjetor Narrativ dhe Financiar, shqyrtoi draftin e Planifikimit Strategjik 2022 – 2025 si dhe shqyrtoi kërkesat e organizatave për anëtarësim në KOMF.

No Comments

Leave a Reply