Mbahet takimi i Komitetit Drejtues i Projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”

Mbahet takimi i Komitetit Drejtues i Projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”

KOMF ka mbajtur takimin e radhës të Komitetit Drejtues të Projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”.

Gjatë këtij takimi u prezantuan të arriturat kryesore e po ashtu edhe sfidat. Fokusi i diskutimit ishte mbi veprimet drejt sigurimit të financimit të qëndrueshëm të shërbimeve sociale. Në të njëjtën kohë, anëtarët e Komitetit ndanë informacionet për kontributin që projekti JAD ka arritur të japë gjatë pandemisë.

Pjesë e këtij takimi ishin Naim Qelaj nga Institucioni i Avokatit të Popullit, Samir Selimi nga Zyra e BE-së në Kosovë, Remzie Krasniqi nga SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, David Rama nga KMOP, Rudina Llapashtica nga OFAP si dhe Donjetë Kelmendi, Klevis Vaqari dhe Bukurezë Surdulli nga KOMF.

No Comments

Leave a Reply