KOMF morri pjesë në eventin: EU për shoqërinë civile dhe median

KOMF morri pjesë në eventin: EU për shoqërinë civile dhe median

KOMF, SOS Fshatrat e Fëmijëve dhe Organizata për Fëmijë pa Kujdes Prindëror, morën pjesë në eventin e organizuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, ku shfaqën rezultatet më të rëndësishme të punës përmes videove vetëdijesuese, diskutimit dhe materialeve promovuese, të realizuara në kuadër të projekteve të mbështetura nga Bashkimi Europian.

No Comments

Leave a Reply