KOMF pranë grupeve të të rinjve

KOMF pranë grupeve të të rinjve

KOMF morri pjesë në aktivitetet e organizuara nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve gjatë daljes nga kujdesi alternativ – Power4Youth leaving care”.

Ky aktivitet ka përfshirë të rinjtë nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Veriut, Bullgari dhe Poloni.

Ky shkëmbim kishte si qëllim mësimin, ndarjen e përvojave në mes të rinjve si dhe ngritjen e kapaciteteve të të rinjve në pjesëmarrje, avokim, komunikim, rrjetëzim si dhe programe të Erasmus dhe mundësi tjera.

No Comments

Leave a Reply