Thirrje për ekspert

Thirrje për ekspert

Funksioni: Angazhim i një eksperti për vlerësimin e nevojave të KOMF

KOMF shpall këtë thirrje për të angazhuar një ekspert të jashtëm, i cili pritet të udhëheqë gjithë procesin e vlerësimit të nevojave, deri në hartimin e raportit të vlerësimit të nevojave të koalicionit, me qëllim zhvillimin e mëtutjeshëm të koalicionit për rritjen e ndikimit të tij në fushën e mbrojtjes së fëmijëve.

Afati për aplikim: 10 Janar 2024.

Ky aktivitet mundësohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkët në Ballkanin Perëndimor” të zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në bashkëpunim me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM),dhe Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).

Kliko këtu për të lexuar detajet.